Paslanmaz çelik üreticileri ürettikleri her rulo için kimyasal ve mekanik özelliklerini belirten bir doküman hazırlarlar. Bu dokümanlar dünya standartlarından birine göre hazırlanır ve standart sertifikada belirtilir. En çok kullanılanı En, ASTM ve DIN standartlarıdır.

Sertifikaları üç bölümde inceleyebiliriz.

İlk bölüm sipariş numarası, coil numarası, tedarikçi ve müşteri firma isimleri, sertifika numarası ve oluşturma tarihi gibi bilgilerin olduğu bölümdür.  Sertifikanın baz aldığı standartları burada belirten firmalarda bulunmaktadır.

İkinci bölümde kendi içinde üç bölüme ayrılır.

Malzeme bilgileri bölümünde; kalınlık, en, boy ve miktar seri numarası bazında verilir.

Mekanik özellikler bölümünde malzemenin elastikiyeti, sertliği, akma ve kopma değerleri verilir. Akma değeri YS ya da RP olarak belirtilir. Verilen yüzdelik değer malzemenin o değerdeki akmasını verir. Bu değer küçüldükçe malzeme sıvama kalitesi yükselir. Kopma değeri TS ya da RM olarak belirtilir. Bu değer yükseldikçe malzeme geç kopar. Elastikiyeti ise EL ya da LO olarak olarak belirtilir. Bu değer yükseldikçe malzeme sıvama kalitesi de yükselir. Sertlik hardness bölümünde belirtilir. Bu bölümde HV, HR B, HB olarak belirtilen değerler tamamen malzeme sertliğinin nasıl ölçüldüğünü anlamamızı sağlar. HV hassas elmas uç ile ölçümü, HR B elmas uç ile ölçümü anlatır ve A, B ve C olarak çeşitlenir. HB ise çelik bilye ile yapılan ölçümlerdir.

Kimyasal içeriklerin verildiği bölümde ise üretilen paslanmaz çeliğin içerisinde bulunan kimyasal elementlerinin yüzdelerinin verildiği bölümdür. Tüm elementler verilmez. Başlıca elementler; Nikel (Ni) , Krom ( CR) , Karbon (C ) , Silisyum (Si) , Manganez (Mn) ,Titanyum (Ti) dir.

Üçüncü bölümde ise malzeme ölçümlerinin nasıl ve hangi standartlara göre yapıldığına dair bilgiler verilir.

3.1 sertifikası nedir?

3.1 sertifikası verebilmeniz için, üretici firma olmanız, kendi bünyenizde mekanik ve kimyasal değerlerin analizini en üst seviyede (3. Derece) yapabilmeniz, test yaptığınız cihazların tüm kalibrasyonlarını tamamlamanız ve sertifikayı oluşturabilecek en az bir yetkilinizin atanması gerekmektedir. Bu şartların tümüne sahip değilseniz 3.1 sertifikası veremezsiniz. 3.1 sertifikası bilinenin aksine sadece prime malzemelerde olmaz. Üretici firma tüm ürettiği ürünlere bu sertifikayı verebilir. Sertifikanın 3.1 A olması durumunda atanan yetkili resmi kurallara göre belirlenmiş bir kontrolördür. 3.1 B olması halinde üreticinin yetkilendirdiği ve üretimden bağımsız bir temsilcidir . 3.1 C ise yetkili müşteri tarafından gönderilmiştir.